1971 1972 Fender Stratocaster Body Vintage 71 72 Strat ***VERY GOOD***

$ 1685.00