Rickenbacker 330 Double Cutaway Electric Guitar, FireGlo

$ 1999.99