Gibson 2008 GOTM SG Diablo W/ Gibson HC

$ 2300.00