Eris Clapton Fender Stratocaster Blackie 1997

$ 1450.00